Общи условия
за ползване и опазване
на личните данни

Ж.Иванова поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация в сайта.

Ж.Иванова си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и пакети на този уеб сайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.

С достъпа си до този сайт и регистрациите, които правите в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Когато използвате нашите онлайн услуги за регистриране на консултация в системата, ние събираме Вашата лична информация, която Вие доброволно предоставяте, като Вашето име/псевдоним, контакт с вас, телефон, e-mail и др.

Личните данни се обработват и ползват от Ж.Иванова при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби.

Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим съответните услуги.

Ж.Иванова не споделя, продава или отдава под наем Вашите лични данни на трети лица.

Ж.Иванова може да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и личната сигурност на Жулиета Иванова и нейния сайт, потребителите на Уеб Сайта и клиентите на нашите услуги.

За Ж.Иванова сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на Вашите данни. Избягвайте достъпа до нашите онлайн услуги от публично достъпни компютри.