КОНФЛИКТ

КОНФЛИКТ


Включва още самотно живеещи, конфликт свързан със загуба, чувство на безпомощност, тревожност, безсилие, дезориентиран в ежедневието. Кризистно ориентирана интервенция / когато не виждаш изход от ситуацията на момента, смърт, раздяла, осъзнаване на ситуацията/, могат да бъдат : суицидна/мисли за самоубийство, възрастова, миграционна, личностова, природна, политическа/

Направи запитване за:
КОНФЛИКТ