ЧУВСТВАТА И ЕМОЦИИ

ЧУВСТВАТА И ЕМОЦИИ


Емоции, радост, тъга, страх, скръб(смърт), вина, обида, гняв, ярост, ревност, доверие, удоволствие, любов, носталгия.

Направи запитване за:
ЧУВСТВАТА И ЕМОЦИИ